فراموشی مشخصات خود؟

ما که هستیم و چه کار می کنیم

کلاسهای آموزشی: آموزش رقصهای آذری ، ایرانی و سماع از مبتدی تا حرفهای... ارائه برنامه ها داخلی: در جشنوارها ، مراسم افتتاحیه و نمایشگاههای مختلف اجرای رقصهای و موسیقی آیینی اقوام ایرانی ،آذری،کردی،بلوچ،ترکمن و سماع بر پایی چادرهای اقوام ایرانی ،غذاهای سنتی و صنایع دستی ارائه برنامه های خارجی : اجرای رقصها ، موسیقی و آواز ایرانی برپایی نمایشگاههای صنایع دستی آموزش تخصصی:برگزاری گارگاههای رقص های بین المللی زیر نظر اساتید cioff با ارایه مدرک بین المللی

ارائه برنامه ها داخلی

در جشنوارها ، مراسم افتتاحیه و نمایشگاههای مختلف

اجرای رقصهای و موسیقی

اجرای رقصهای و موسیقی آیینی اقوام ایرانی ،آذری،کردی،بلوچ،ترکمن و سماع

ارائه برنامه های خارجی

اجرای رقصها ، موسیقی و آواز ایرانی برپایی نمایشگاههای صنایع دستی

مهارت

  • رقص
  • مراسمات
  • آموزش
  • هنرنمایی
  • کادرمجرب
بالا